Fondo

Aquest es un resum de la normativa. El detall i informació completa i vinculant es pot trobar en el diptic publicat a la nostra web. En el cas de qualsevol divergència entre aquesta normativa i la publicada al diptic, serà d'aplicació la continguda en el diptic.

Reglament

Inscripcions
Les inscripcions, que seran individuals, es podran efectuar a la pàgina web on seran efectives en el moment de fer el pagament amb targeta de crèdit, (inclòs el preu de autocar si es demana), o en metàl·lic i presencialment a la seu del CEM (C/ Roger de Llúria, 3, 1er pis, de Molins de Rei).

Les inscripcions estan limitades a 600 persones. En arribar a aquesta xifra, es tancarà automàticament la inscripció. Ningú es pot considerar inscrit sense posseir físicament el justificant de pagament.

Dates d'inscripció
• del 04/02 al 17/03 via web
• del 13/03 al 17/03 presencial al local del CEM (de 19h a 21h)

Recollida de dorsals
Per les inscripcions via web la bossa amb el dorsal es pot recollir al local del CEM a partit del dia 13/03/2023 (de 19h a 21h) o el mateix dia de la travessada abans de la sortida al mateix poliesportiu de La Sínia.

Donació d'inscripció
• 22 €, per als socis del CEM.
• 27 €, per als no socis amb llicència federativa de la FEEC de l’any en curs, o d’altres federacions adherides a la UIAA, o federacions amb conveni de reciprocitat amb la FEEC.
• 29 €, per als no socis i no federats.

A aquests preus hi caldrà sumar 6€ en l'itinerari curt, si es vol autocar cap a Ullastrell.

Si es vol autocar de tornada a Molins de Rei , caldrà sumar la quantitat de 8€.
El primer autocar de tornada sortirà a partir de les 15.00 h i el darrer, a les 20.15 h.

Normativa

- Un cop feta la inscripció, l'Organització no admetrà cap baixa ni canvi de titularitat de les inscripcions.
- Els participants federats hauran d'estar en possessió de la Llicència de la FEEC de l'any en curs.
- Per a aquelles persones que no tinguin aquesta llicència, l’Organització disposarà d’una assegurança vàlida per un dia (inclosa en el preu de la inscripció).
- Ningú podrà participar sense assegurança ni identificació, que caldrà mostrar per recollir la documentació i durant la prova, si és requerit per algun membre de l'organització.
- Les inscripcions estan limitades a 600 persones.
- L’edat mínima per poder participar al és de 14 anys. Els menors de 18 anys cal que portin una autorització paterna o del seu tutor a càrrec.
- No es pot participar amb animals.
- L'Organització prega als participants que tinguin un especial respecte cap a l'entorn on es desenvolupa la marxa.
- A tots els controls hi haurà llocs adients per dipositar-hi les deixalles.
- En els trams amb trànsit rodat s’ha de respectar el codi de circulació i portar ben visible l’equipamentde senyalització amb elements lluminosos o reflectants quan sigui de nit o en condicions de baixa visibilitat.
- Cal tenir una cura especial a l’hora de seguir les indicacions de l’Organització.
- Les seves característiques de la Travessada obliguen que totes les persones participants estiguin degudament preparades físicament per efectuar-la. - L'Organització declina tota responsabilitat en cas d'accident, no així l'atenció.
- No es proporcionarà cap tipus de medicació,només material de primers auxilis (venes, tiretes, etc).
- L’Organització queda exclosa de responsabilitat davant de problemes derivats de l’estat de salut de les persones participants.

Per qualsevol dubte o informació podeu adreçar-vos a l'adreça de e-mail: molinsmontserrat@cemmolins.cat

Bones pràctiques al Parc de Collserola

- Camineu pels camins senyalitzats, sense travessar per conreus ni anar camp a través.
- Segons les Ordenances del Parc Natural no es permet l'arrencada de flors i mates.
- Mantingueu la discreció i silenci quant sigueu enmig del bosc, no altereu la tranquil·litat de l'indret.
- Sempre que vingueu al Parc Natural, procureu endur-vos a casa les deixalles que genereu.

Material obligatori

- Un got, necessari en els avituallaments - Manta tèrmica d’1,4x2 m mínim
- Motxila
- Dipòsit per a hidratació d’1 litre mínim
- Llantrerna frontal
- Material reflectant
- Telèfon personal operatiu amb el número de telèfon de contacte de l’Organització (629 168 358)

Motius de desqualificació

- No adoptar les normes esportives de companyonia i convivència més elementals.
- No seguir les normes respecte a la natura i a les propietats, masies i conreus.
- No seguir les directrius de seguretat i indicacions dels membres de l’Organització.
- No portar la identificació en el decurs de la prova.

Itinerari

- L’itinerari estarà totalment senyalitzat amb marques de color blanc amb un punt verd al centre i també amb cintes; en algunes cruïlles hi haurà fletxes.
- Hi haurà controls que marcaran el pas dels participants i en tots ells hi haurà avituallaments i refrigeris. En un d’ells hi haurà l’esmorzar.
- L’equip escombra sortirà a les 7.30 h, clourà la sortida de participants i serà l’encarregat de tancar oficialment la sortida, els controls i, finalment, la Travessada.
- Es donarà un cartronet amb el dorsal i s’haurà de validar en tots els controls que hi hagi en el decurs del recorregut.

Disposicions finals

- L’Organització no es farà responsable dels danys derivats o ocasionats que no estiguin garantits en l’assegurança de la llicència esportiva.
- El fet de participar en aquesta Travessada implica acceptar totalment aquest reglament.
- Qualsevol cas no previst serà resolt per l’Organització.
- El mal temps no serà obstacle per al desenvolupament de la prova, si bé l’Organització podrà modificar-ne l’itinerari o suspendre-la per causa de força major.
- A l’arribada hi haurà un llibre de reclamacions i un altre de suggeriments, amb vista a properes edicions.

© Centre Excursionista de Molins de Rei - Powered by TORINNOVA